home

Stránka se připravuje.

Od určitého bodu se nelze vrátit zpět.
Právě tohoto bodu je nutno dosáhnout.

Franz Kafka