home

Chodím s vločkami na řasách

Všude ticho, sníh a mráz,
já chodím, vločky na řasách.

Zvolna jen padají,
snáší se k zemi,
ve sněhovém příboji
tak dobře je mi.

V mlhavém oparu
svět jiný zdá se,
možná se proměnil,
posunul v čase.

Skrz jejich závoj
všechno se třpytí,
bělostná nádhera
mé oči sytí.

Všude ticho, sníh a mráz...
Chci stále míti vločky na řasách.

Loď v přístavu je sice v bezpečí, ale k tomu přece
nebyla postavena.

Wiliam Blake