home

Prosba (01/2010)

Nenacházím nikde klid,
tolik toho toužím mít.
Dobré bydlo, lásku, čas...
vše, co nemá nikdo z nás.

Stále mě to někam žene,
prosím tedy poníženě:
Pane, ty co všechno víš,
hříšníkům ty nasloucháš,
prosby jejich vyslyšíš:

Dej mě pane, dej mě klid,
ať dál nechci všechno mít,
ať už zastavím se v čase,
co se stane, nezničí mě zase.

Dej mně pane, dej mně sílu,
přijmout věci tak, jak jsou,
k tomu čistou, pevnou víru,
osvítíš tak duši mou.

Dej mně pane, dej mně šanci,
nechci už jak všichni psanci
utíkat a tak se bát.
Dej mně klid už napořád.

Loď v přístavu je sice v bezpečí, ale k tomu přece
nebyla postavena.

Wiliam Blake