home

Otázky

Co je tam a co je zpět?
Jak kráčet bez ustání vpřed?
Jak jít a dosahovat cíle?
Jak neznavit se a nenachodit míle?

Jak poznat, že už jsem TAM?
Jak pochopit, že se nikde neschovám,
že neuniknu svojí touze.
Jak vytrvat a nepřestávat dlouze
a úpěnlivě prosit?

Prosit o lásku a odpuštění
o schopnost zapomenout,
co už není.
Prosit o víru a denní jas,
o možnost rozpoznat,
kdy už je čas
spočinout a říci sobě:
Můj život nebyl zbytečný!
To všechno tíky TOBĚ.

Loď v přístavu je sice v bezpečí, ale k tomu přece
nebyla postavena.

Wiliam Blake