home

Potkal jsem tě (12.2.2010)

Potkal jsem tě v lukách,
voněla jsi trávou,
potkal jsem tě v lesích,
prošla´s jehličím,
teď tu s tebou sedím
nad tvou ranní kávou,
popletla´s mně hlavu.
Stále nevím čím.

Potkal jsem tě v chrámech,
dýchala jsi vírou,
potkal jsem tě v domech,
uviděl tě snít.
Teď se tady trápím,
jak ti říci s mírou,
že jsem z tebe blázen
a nevím, co s tím.

Potkal jsem tě v městech,
spěchala jsi domů,
potkal jsem tě v nocích,
nosila jsi stín.
Brouzdám se tu cestou
po spadaných listech
a neumím ti přiznat,
že jsem tam byl s ním.

Potkal jsem tě večer,
potkal jsem tě ráno,
potkávám tě stále,
už tě v sobě mám.
Stále je to málo...
Rád bych u tě klečel
a šeptal ti  něžně,
že už nejsem sám.

Loď v přístavu je sice v bezpečí, ale k tomu přece
nebyla postavena.

Wiliam Blake