home

Světlo (Indie, únor 2010)

Projdi si tiše všechny stezky své duše.
Nepospíchej,
zastav se, dýchej a dívej se:
Pod příkrovem strachu skrývá se světlo.
Svítí a zahřívá studená zákoutí.
Točí se.
Uchop ho, veď ho a rozsvěcuj.
Pod tvým pečlivým vedením prosvítí vše.
Posečkej v tichosti ve splynutí s věčností.
Nechtěj víc.
Houpej se, kolébej, rozpouštěj.
Pod světelným obloukem nalezneš mír.

Loď v přístavu je sice v bezpečí, ale k tomu přece
nebyla postavena.

Wiliam Blake