home

Vášeň

Ohnivý vír nad hlavami tančí,
točí a zmítá se nahoru dolů,
ve vášnivém objetí dušičky jančí,
jak voda divoká tečeme spolu.

Proud horské bystřiny sviští a utíká,
bublá a čeří se, s vlnkami hraje.
Dnes si ji užijem, síla to veliká,
vše kolem se zahřívá, sníh zrychleně taje.

Vášeň se roztáčí v kvapíku divokém,
nedbáme, neseni vlastními svody.
Po cestě v údolí až stanem se přítokem,
zase se rozlejem ve stojaté vody.

Loď v přístavu je sice v bezpečí, ale k tomu přece
nebyla postavena.

Wiliam Blake