home

Víra (09/2009)

Kde je víra, kýho výra?
Vždyť se bez ní neumírá!
Skrývá se, šumí si v korunách stromů?
Možná ji nosíme s nákupy domů.

Zrána je na trávě v kapičkách rosy,
dobře ji ucítíš, když projdeš se bosý.
V poledne shůry ji paprsky tlačí,
přes mraky dere se, když se to mračí.

Zvečera do ticha tma si ji nosí,
smutný a zoufalý teď o ni prosí.
Hledá ji, nevidí, že ze tmy svítí.
Smutno je u lidí. NechtějÍ mít ji.

K čemu víra "kýho výra",
vždyť se bez ní neumírá!

A NEBO UMÍRÁ???

Loď v přístavu je sice v bezpečí, ale k tomu přece
nebyla postavena.

Wiliam Blake