home

Mír

Vesmírná krajina klidu a ticha,
Tady se každému svobodně dýchá.
Není tu bolesti, není tu žalu,
Voda je průzračná, bez stopy kalu.

Stromy jsou vzpřímené, bez známky bolu,
Tady se sejdeme, půjdeme spolu.
Půjdem tou krajinou za ruce tiše,
Vzdáleni na hony vší lidské pýše.

Loď v přístavu je sice v bezpečí, ale k tomu přece
nebyla postavena.

Wiliam Blake