home
Vděk

Dík za každé nové ráno,
dík za vše, co je v knihách psáno,
dík, že všem živým žít je dáno,
když přijde čas, je usebráno.
Dík, že zase slunce vyjde,
dík za krásu, co dneska přijde,
dík za lásku a požehnání,
za splněná i nesplněná přání.

Dík za pití a chutné jídlo,
dík za horké, živé zřídlo,
kde všechno vzniká, všechno končí.
Dík za soumrak, když den se loučí.
Dík za to, co je obyčejné,
dík za rytmus mé srdce věrné,
dík za vítr, co změnu seje,
dík za bouřku, co špínu smeje.

Dík za každé probuzení,
dík za včerejšek, co už není.
Dík za bolest a všechny lekce,
Dík za dlaň, jež mě drží měkce.
Dík za něhu i pohlazení,
dík za sílu, co všechno změní.
Dík za radost, co uvnitř klíčí,
dík za smích, který smutek ničí.

Dík za slova, co uši slyší,
dík za čas. kdy se všechno ztiší,
Dík za myšlenky, které plynou,
dík za útrapy, jež nás minou.
Dík za zářící barvy světa,
dík za papír, na kterém věta:
NIČEHO NELITUJ A ŽIJ.
Bůh v každém a každý nade mnou.

Loď v přístavu je sice v bezpečí, ale k tomu přece
nebyla postavena.

Wiliam Blake