home

Motlitba

Drahý Pane, dej mě šanci,
dopřej Pane taky klid.
ať už více jak ti štvanci
nechci stále všechno mít.

Dej mě Pane pevnou víru,
věnuj Pane někdy smích,
k tomu Pane přidej sílu,
ať už nejsem jeden z nich.

Pomoz Pane najít sebe,
pomoz Pane v míru žít.
Já tě Pane s vírou v tebe
já tě za to budu ctít.

Pomoz lidem věřit znovu,
pomoz lidem šťastni být.
Pomoz také mému slovu
v jejich srdcích jasně znít.

Ať mou píseň všichni slyší,
ať ji se mnou zpívají.
Ať se tíseň po ní ztiší,
ať strach více nemají.

Odpusť Pane, že tak prosím,
odpusť Pane, že tak lkám.
Už to dlouho v sobě nosím,
tak ať s tím Pane nejsem sám.

Díky Pane, díky předem,
skláním se tu s vděčností.
Teď svůj život, tebou veden,
naplním jen radostí.

Loď v přístavu je sice v bezpečí, ale k tomu přece
nebyla postavena.

Wiliam Blake