home

Báseň

Báseň je jako bílý pták,
co vyletí až do oblak.
Vezme tvou duši na výlet
a z výšky ukáže ti svět.
Vlasy i duše tiše vlají,
modravé dálky je objímají.
A náhle je tu černý mrak.
A kritik řekne: "JE TO BRAK!"

Loď v přístavu je sice v bezpečí, ale k tomu přece
nebyla postavena.

Wiliam Blake